Rayline är agent till IMEL Spa i Norden, och tillsammans utför vi projektering, byggnation och service . ( bland annat Lineteknik, Elektrodoppsfunktion,) inom ytbehandlingsindustrin.

Vi verkar främst inom området Elektrodopp och doppförbehandling. Till dagens datum har vi projekterat och byggt 14 elektrodoppanläggningar i Sverige.

Totalt har Rayline serviceavtal på 21 elektrodoppanläggningar i Sverige.