Våra tjänster

Inifrån en fabrik

Filtrering

Vi har stort lager på filterpåsar, patronfilter, jonmassor samt sand & kol filtrering.

Filterpåsar

Det som styr valet av filterpåsar är temperatur, filtrat, flöde, partikeltyp, kemisk kompabilitet, viskositet etc. Samtliga filterpåsar i vårt sortiment tillverkas i en rad olika material så som; nylon, polypropylen, polyester etc. Filterpåsar indelas i ytfiltrerande och djupfiltrerande.

Jonbytare

Demineraliserings jonbytare som används för återcirkulation av sköljvatten kan minska mängden färskt vatten som behövs. Detta är en hållbar lösning för att sänka vattenförbrukningen och till och med minska produktionskostnaderna. detta ihop med sand och kol filter ger er en bra filtrering för alla era behov.

Oljeavskiljning

Vi arbetar idag med den bästa tekniken för oljeavskiljning för er ytbehandling eller tvätt, tillsammans med Esslent Solutions tillhandahåller vi hela deras sortiment med Suparator i fokus.

Ytbehandling

Vi designar, bygger och projektleder ytbehandlingsanläggningar tillsammans med IMEL spa med 50 års erfarenhet inom ytteknik. Vi hjälper er hela vägen från start till mål och tar även hand om er process framåt via våra servicveavtal.

Kontakta oss för mer information

Varmt välkommen att kontakta oss via telefon eller e-post om det är något vi kan stå till tjänst med.